BORRSJÖÅN
Borrsjöån är en mindre skogså som har sitt källflöde från Borrsjön i Dalarna där den sen rinner in i Gästrikland och ut i Storsjön.
Borrsjöån är en mycket vacker å som har väldigt varierande miljöer, med allt ifrån längre lugnflytande i myrmark till mer stridbara partier genom tät barr- och blandskog. Borrsjöån håller en alldeles unik stam av öring som kallas Borrsjöåöring, tyvärr så har öringen utsatts av människans påverkan på naturen likt många andra av våra svenska vattendrag och sjöar. Det som tidigare har förstörts  av oss människor måste nu åtgärdas av oss, vilket  vi kommer att försöka bidra med på vår flugfiskesträcka. Vi kallar det projektet "Rädda Borrsjöåöringen".

På vår flugfiskesträcka visar sig Borrsjöån från sin vackraste sida med varierande strömpartier som varvas med fina små poler och strömnackar. Ån omringas av en trolsk barrskog i dom övre delarna medans det övergår till mer blandskog i dom nedre partierna. Bottenstrukturen består av sand och grus  i dom lugnare partierna och polerna, medans sten i varierande storlek skapar härliga strömpartier.
INSEKTSLIVET
Insektslivet är väldigt varierande under året. Från maj till slutet av augusti kläcks det bl.a. vasslända, åsandslända, sjösandslända, flickslända, nattsländor och självklart en hel del landinsekter.

Runt midsommar har vi stora kläckningar av gourmet sländan - Åsandsländan (Ephermera Danica) och Sjösandslända (Ephermera Vulgata), som ger oss ett torrflugefiske i oslagbar stil! Under denna period är det lätt att hitta vakande fisk längs hela sträckan då fisken frossar på dessa godbitar.


En annan rolig period är då flicksländorna är i farten.  Då går fisken på en mycket aggressiv jakt och man kan se fisken hoppa riktigt högt, till och med in i överhängen av buskar och träd!


Från september är det fjädermygg och en och annan bäckslända tillsammans med landisekter som lockar till vak. Fisken står ofta intill land och head and tailar.
PROJEKTET RÄDDA BORRSJÖÅÖRINGEN
Borrsjöåöringen är en alldeles egen genuin stam av öring som bara lever i vår vackra å Borrsjöån och dess källflöden. Öringen blev hårt drabbad av flottledsepoken och vattenkraftverksutbyggnaderna vilket förstörde dess habitat för fortlevnad och tillväxt. De senaste 10-15 åren har en hel del återställning av ån genomförts runt den del av ån där vår flugfiskesträcka finns. Vi är också skonade från vattenkraftverken då dessa finns längre nedströms. Vi kommer att fortsätta fiskevårdsarbetet runt vår sträcka för att förbättra förutsättningarna för öringen. Vi kommer bl.a. att förbättra lekområden, fortsätta återställningen av ån på de delar som fortfarande behöver återställning. Vi kommer att försöka ta rom för att prova  odla upp yngel för att sedan återsätta dem så snart de är simfärdiga. Elfiske kommer att ske kontinuerligt årligen tillsammans med bl.a. Länstyrelsen för att följa utvecklingen av öringen i ån. Vi hoppas att vårt projekt kommer att ge öringen en bra skjuts på vägen så att den kan bli den stabila öringstammen den en gång var innan människan kom för att förstöra dess framtid.